Laatste update over wegenwerken

Laatste update vernieuwing N8-Brakselsesteenweg : 9 mei 2022

Vanaf 18 mei kunt u ons alleen bereiken vanuit Ninove en zal men verplicht worden terug huiswaarts te keren via Brakel omwille van het éénrichtingsverkeer dat zal ingesteld worden. Vanuit de richting van Brakel zal men dus de aangeduide omleiding dienen te volgen.

Op woensdag 25 mei is er echter geen toegang tot onze concessie daar men de toplaag van de asfalt zal aanleggen, bijgevolg zal die dag ook onze showroom gesloten zijn.

Vanaf 25 mei zal de doorgang naar Brakel nog steeds niet mogelijk zijn daar er tussen de dierenkliniek en de Tabakslaan nog wegenwerken aan de gang zijn. Het verkeer vertrekkende aan de garage kan rijden  richting Brakel tot aan het keerpunt ter hoogte van dierenkliniek AniCura en kan dan via dit keerpunt opnieuw terugrijden richting Ninove. 

Fasering & Timing

OKTOBER 2021 TOT ZOMER 2022: WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN

De werken voor de heraanleg van de Brakelsesteenweg (N8) zijn intussen een maand bezig. Fase 1 is binnenkort afgerond zoals voorzien. Op 1 december wijzigt de verkeerssituatie. Dit is de nieuwe stand van zaken : Fase 1 klaar op 30 november.

Ter herinnering : de werken worden aangepakt in 3 fases waarbij fase 1 en 2 gelijktijdig zijn opgestart.

  • fase 1 - 11 oktober - 30 november : aanleg riolering van Aardeweg tot zone nieuw winkelcentrum
  • fase 2 - 11 oktober - januari 2022 : aanleg riolering van zone nieuw winkelcentrum tot Feestzalen De Vos
  • fase 3 - januari 2022 - zomer 2022 : aanleg nieuwe weg van Aardeweg tot Tabakslaan

De eerste fase zal klaar zijn op 30 november. Dat wil zeggen dat de aannemer daar de rioleringen en huisaansluitingen heeft geplaatst en een tijdelijke werfweg uitsluitend voor bestemmingsverkeer heeft aangelegd.

Aanpak werken vanaf 1 december

Vanaf woensdag 1 december werkt men verder aan de riolering in fase 2. De 3 rioleringen (2 vuilwater- en 1 regenwaterafvoer) worden tegelijkertijd aangelegd. De riolering zal aangelegd worden in een zone van +/- 200 meter. In die zone is de weg volledig afgesloten, maar de aannemer verzekert de toegang tot de handelaars. Die zone schuift dagelijks ongeveer 30m op. Na aanleg van de riolering wordt een tijdelijke werfweg aangelegd en wordt terug een tijdelijke oprit aangelegd zodat de grootste hinder zich beperkt tot enkele dagen.

Tijdens de werken blijft het verkeer komende vanuit Brakel en Ninove mogelijk. Uw Volkswagen garage is tijdens deze fases dus bereikbaar voor verkeer vanuit beide richting mits men de omleiding volgt. Lees meer hieronder.

Omleiding N8 Ninove

Garages Groep THOEN blijven bereikbaar

Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton richting Brakel of Geraardsbergen volgt een omleiding via de Bovenhoekstraat, Smid Lambrechtstraat, Nederhasseltstraat en Wildendries. Om de hinder in de dorpskern van Outer te beperken worden enkele straten enkelrichting. 

Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton richting Ninove volgt een omleiding via de JB van Langenhaeckestraat, Paardeveldstraat, Eichemstraat, Preekherenstraat, Perrestraat en Aardeweg. Om de hinder in de dorpskernen van Appelterre en Eichem te beperken worden enkele straten enkelrichting (ook voor fietsers). 

wegenwerken N8 Ninove ter hoogte van De Kimpe

De bereikbaarheid zal vanaf 1 december ook veranderen. In overleg met de stad en de politie is de bereikbaarheid van de handelszaken tussen de Aardeweg en de Tabakslaan herbekeken. Voor de veiligheid van de weggebruikers en om sluipverkeer door de werf te vermijden wordt er gewerkt met 2 doodlopende werfwegen die in dubbele richting kunnen gebruikt worden. De aannemer plaatst ter hoogte van de Aardeweg en Tabakslaan oranje borden met daarop de aanduiding van de handelaars die bereikbaar zijn vanaf die richting. De andere handelaars (die niet op het oranje bord zijn vermeld) zijn weliswaar ook bereikbaar, maar dan via de omleiding.

De garages van Groep THOEN blijven dus steeds bereikbaar, hetzij via de werfweg vanuit de ene richting of via de aangeduide omleidingen. 

Wens je meer informatie over de vernieuwing van de N8 in Ninove?

Lees hier alle info na

Maak je graag online een afspraak of videocall met één van onze sales advisors? 

Maak een afspraak