Laatste update

Overzicht laatste werken: twee dagen asfalteringswerken

Van woensdag 12 juli tot vrijdag 14 juli zorgt de aannemer voor de verkeersborden, de belijning en het groen in de middenberm en langs de rijweg. Zo zal de vernieuwde N41 op vrijdag 14 juli officieel open zijn voor verkeer. Deze werken zijn steeds onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

Werken na bouwverlof - beperkte hinder

Na het bouwverlof volgen de plaatsing van de verkeerslichten en de afbraak van de tijdelijke doorsteken. Deze werken zorgen voor beperkte hinder. Langs de werfzone rijdt verkeer via 1 rijstrook in plaats van 2 rijstroken.

Veilige kruispunten en betere doorstroming

De kruispunten op de N41 waren vroeger complex en ruim, wat zorgt voor onduidelijkheid en een onveilige oversteek. Aan de kruispunten Hekkestraat en Bergweg steken voetgangers en fietsers nu veilig over met een middenberm. Zo verkleinen we de afstand die fietsers en voetgangers moeten overbruggen om de rijbaan over te steken en krijgen ze meer tijd. Ook de verkeerslichten aan deze kruispunten zijn vernieuwd.

Route Audi Thoen Hofstade

Werken in twee fasen

Om de hinder te beperken, worden de werken in twee fasen uitgevoerd:

  • Voorbereidende werken (13 maart tot 17 maart): de aannemer maakt een doorsteek in de middenberm op de Dekkersweg. De doorsteek zorgt ervoor dat verkeer tijdens de andere fasen veilig en vlot van de ene naar de andere rijhelft langs de werfzone kan.
  • Fase 1 (maandag 20 maart tot midden mei): rijhelft richting Aalst
  • Fase 2 (midden mei tot eind juni): rijhelft richting Dendermonde
wegenwerken

Situering wegenwerken Audi Hofstade

wegenwerken Audi Hofstade kaart